Hyresavtal

KRONAS ansvar

KRONAS Skidor reserverar sig mot eventuella pris- eller tryckfel. Kunden får en skriftlig bekräftelse på sin betalade förbokning/bokning och andra nödvändiga handlingar.

Åldersgräns och legitimation

För att få hyra utrustning av KRONAS skidor ska kunden vara 18 år och kunna uppvisa giltig legitimation.

Kundens ansvar

Utrustning

Kunden ansvarar för hyrd utrustning och använder utrustningen på eget ansvar. Skidor och övrig utrustning ska återlämnas i ett skick som räknas som normalt slitage. Den ska vid behov vara rengjord och avtorkad. Vid större skador utgår kostnad för renovering eller ersättning av utrustningen. Förstörd, obrukbar, förlorad eller stulen utrustning debiteras kunden till marknadspris. Vi rekommenderar att ni kontrollerar med ert försäkringsbolag om er hemförsäkring, allriskförsäkring eller liknande försäkring täcker skador, stöld och ev förlust av hyrd utrustning.

Återlämning: Vid försenad återlämning debiterar KRONAS Skidor kunden med en dagshyra av utrustningen för varje utebliven dag som utrustningen ej blivit återlämnad.

Betalningsvillkor

Betalning

Vid förbokning av utrustning betalas hela summan vid bokningstillfället, eller om annat överenskommits mellan partnerna. Vid direktuthyrning av säsong och/eller korttidshyra betalas hela summan vid hyrtillfället. Ingen återbetalning sker vid påbörjad hyrperiod. Genom att kunden erlägger betalning godkänner kunden dessa allmänna villkor.

Avbokning:

Vid avbokning senast tre dagar innan utlämningsdatumet betalas hela hyrbeloppet tillbaka. Sker avbokningen mindre än tre dagar innan utlämningstillfället krävs läkarintyg för att få erlagt hyrbelopp tillbaka. Har kunden ej ett giltigt läkarintyg förbehålls KRONAS Skidor rätten att ej betala tillbaka hyrbeloppet.

Definition av hyrperioder

Säsongshyra av vinterutrustning avser hyrperioden 1 december 2022 till 30 april 2023. Korttidshyra avser period om 3-8 dagar.

Hyrutrustningens skick

Utrustningens skick, egenskaper och teknisk natur kan variera från utrustning till annan, likaså sorteringen, modell, storlekar och längder inom varje produktkategori.

Personuppgiftslagen (PUL) och dataskyddsdirektivet (GDPR)

Genom att erlägga betalning för hyrperioden samtycker kunden till att personuppgifter får behandlas av KRONAS Skidor. Syftet är att möjliggöra sedvanlig kundadministration och att tillförsäkra att KRONAS har tillgång till tillförlitlig persondokumentation samt att administrera och behandla eventuella sak- och personskador.

Uppgifterna kan också komma att användas för att informera kunden om KRONAS Skidors utbud och erbjudanden.

Force Majeure

Väsentliga omständigheter utanför KRONAS Skidors kontroll, exempelvis naturkatastrofer, strejk, lockout, eldsvåda, pandemi, krig eller liknande krigstillstånd, berättigar KRONAS Skidor att häva avtalet utan skyldighet att betala skadestånd.