Välj rätt skidor till ditt barn

För att hitta rätt längd på skidan till ditt barn finns det främst tre aspekter man ska ta hänsyn till.

Längd

Utgå från att skidans längd ska vara någonstans mellan 20 cm till 30 cm kortare än barnets totala längd, det motsvarar ungefär haka till bröst. Allteftersom barnet växer, utvecklar sin skidåkning och blir starkare ökar skidans längd, vilket förklaras nedan.

Nivå

Nybörjare

Barnet har inte lärt sig ploga ordentligt, gäller barn i alla åldrar. Nybörjare bör ha kortare skidor runt 20 cm – 30 cm under sin längd, det är lättare att hantera en kort skida för en nybörjare.

Medelgod åkare

Barnet kan sänka farten med enkla svängar, bromsa genom att ploga, hantera blåa och gröna backar samt enkla skogssvängar. Medelgoda åkare kan välja en längre skida, förslagsvis ca 15 cm – 25 cm under sin längd, då går skidan ungefär till hakan eller näsan. En lite längre skida medför ökad stabilitet och kontroll, det ger även en bättre grund till utveckling.

Avancerad åkare

Vid denna typ av åkning kör man mer aggresivt och snabbare, därför bör man ha längre skidor. Barnet ska kunna åka och bromsa med parallella skidor i blåa och röda backar. Att åka över små hopp och i skogen ska utföras kontrollerat, barnet ska också kunna reglera åkningen efter snöföret (t.ex. om det är isigt, hårt, mjukt eller slaskigt.) Därför kan man välja att ha skidor lika långa som den egna längden.

Ålder

Små barn runt 3 till 5 år bör ha korta skidor som är lätta att manövrera. Längderna på skidorna brukar finnas från 70 cm till 90 cm, där den kortaste längden oftast är för barn runt tre år. När barnet blir äldre, tyngre och starkare kommer de behöva öka i längden eftersom åkningen per automatik blir snabbare och mer kraftfylld. Efter ca 5 år slutar åldern mer eller mindre spela roll, därefter tar man hänsyn till nivån och längden på åkaren för att få rätta längden på sin skida.

Ju äldre, duktigare och längre barnet blir desto fler valmöjligheter på skidvarianter finns det. Twintip, allmountain, offpist och avancerade pistskidor är några exempel på de. Men för att bemästra de allra flesta skidvarianterna bör man vara en van skidåkare och framförallt avancerad om man ska använda offpistskidor och mer avancerade pistskidor.

1. LÄNGD

Barnets längd                                     Skidans utgångslängd:

90-100cm                                                 70cm

100-110cm                                               80cm

110-120cm                                               90cm

120-130cm                                               100cm

130-140cm                                               110cm

 

2.Nivå

Nivå skidåkning:                                 Skidans längd:

Nybörjare                                                 +/- 0cm

Medelgod åkare                                       + 5 cm

Avancerad åkare                                      + 10cm

 

3. ÅLDER

Barnets ålder:                                    Skidans längd:

3-4 år                                                        +/- 0cm

5-6 år                                                        + 5cm

7-9 år                                                        + 10cm