Allmänna villkor

Allmänna villkor

Alla priser anges i svenska kronor och inklusive 25% mervärdesskatt (moms) och specificeras i anslutning till de olika varorna på webbsidan. Särskilda avgifter kan förekomma för faktura och för varor som beställts men inte hämtats ut av kunden. Priset inkluderar inte betalning- och fraktavgifter, totalkostnaden för ditt köp kommer tydligt framkomma innan slutlig beställning där samtliga kostnader förenade med köpet, exempelvis fraktkostnad, inkluderas.

Du kan betala på de sätt som anges på hemsidan. Läs mer om våra betalsätt under betalning. Vi förbehåller sig rätten att inte genomföra en beställning till personer som ej anses vara kreditvärdiga eller som har betalningsanmärkningar.

Produktinformation

KRONAS reserverar sig för eventuell slutförsäljning samt att varor kan utgå ur sortiment. All bildinformation ska ses som illustrationer, vi kan inte garantera att de återger varans exakta utseende. Detta då en viss färgskillnad kan förekomma beroende på bildskärm, fotokvalitet samt upplösning. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel på sidan. Vi förbehåller oss rätten att i efterhand korrigera eventuella felaktiga uppgifter angående pris och leverans.

Force Majeure

Vi tar inget ansvar för förseningar eller fel till följd av omständigheter utanför företagets rådande såsom arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leverans från leverantör. Vidare tas inget ansvar för eventuella förändringar på produkter/produktegenskaper som ändrats av respektive leverantör och andra faktorer utanför vår kontroll. Företaget ansvarar heller aldrig för direkt eller indirekt skada/förlust som kan uppstå för kund.